ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Privacy
Privacy Policy
Engineering & Technology Reference - Viettelk

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Các thông tin hiển thị trên Website này nhằm mục đích cập nhật, cung cấp thông tin chi tiết về kỹ thuật, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại,.. để bạn đọc tham khảo.

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại website vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải lên Website này. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng.

Khi truy cập, sử dụng Website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng Website này.


THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ VIETTEL

Tất cả các thông tin gửi, nhận qua dịch vụ các dịch vụ như SMS, Email hoặc Chat đều mang tính riêng tư. Chính vì lý do đó người sử dụng sẽ phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam về dịch vụ Internet và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi. Ngoài ra, người sử dụng cũng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.

Bạn đọc sử dụng dịch vụ tại website này không được gửi các nội dung:

 • Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
 • Kinh doanh bất hợp pháp
 • An ninh - Chính trị - Quân sự
 • Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Viettelk không chịu trách nhiệm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ VIETTEL
  Chính sách bảo mật

  Áp dụng những Chính sách bảo mật sau để bảo đảm thông tin Quý khách cung cấp sẽ chỉ được dùng cho mục đích thích hợp.

  Các liên kết đến các web site khác

  Website có chứa một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Chúng tôi không tiến hành thẩm định, theo dõi hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay xóa thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết nói trên.

  Miễn trừ trách nhiệm

  Trong phạm vi được luật pháp cho phép, thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, chính thức hay hàm ý, từ phía Viettel về tính phù hợp của sản phầm, dịch vụ cho mục đích cụ thể mà người mua đã lựa chọn.

  Trong phạm vi được luật pháp cho phép, Viettelk cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin hiển thị.
  Luật áp dụng

  Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

  Điều khoản sử dụng Website này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.